WORD LID BEL ONS MAIL ONS

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en één of meer bedrijfshulpverleners (bhv-ers) aan te wijzen. Een bhv-er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen en is opgeleid om beginnende brandjes te blussen en levensreddende handelingen uit te voeren.

Voorheen moest er op 50 werknemers één bhv-er aanwezig zijn. Deze regel is komen te vervallen. Voor het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het bepalen van het aantal bhv-ers moet men rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken over kan nemen.

Verder is het verplicht een noodplan op te stellen waarin de BHV-organisatie en de afspraken binnen het bedrijf bij calamiteiten zijn vastgelegd.

Meer informatie kun je opvragen bij Nelleke Versloot.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij