WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat is in het belang van zowel werkgever als werknemer.

Aandachtspunten
De Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een goed startpunt om te kijken of het arbeidsomstandighedenbeleid in een bedrijf in orde is. Hierin zijn vragen opgenomen over de arbozorg in het algemeen, over veiligheid, gezondheid, arbeidstijden, arbeidsbeleving en over milieuzorg. Een RI&E is wettelijk verplicht. Werkgevers in de meubelindustrie met maximaal 25 werknemers kunnen gebruik maken van de branche-erkende RI&E. Zij hoeven bij het opstellen en gebruik maken van de branche-RI&E deze niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige. Je kunt de Brochure Aan de slag met de RIE hier downloaden.

CBM kan je ondersteunen bij het invullen van de RI&E. Dit is voor onze leden gratis. Je kan hiervoor contact opnemen met één van onze adviseurs duurzame inzetbaarheid.

Explosieveiligheid (ATEX) speelt een belangrijke rol in de interieurbouw en meubelindustrie door het gebruik van houtstof, lijm en lakken. De ATEX-leidraad maakt onderdeel uit van de RI&E.

Als werknemers tijdens het werk blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, dan is de werkgever verplicht de mate van blootstelling te beoordelen. Het blootstellingsniveau kan worden bepaald door metingen door een deskundige of onderbouwde schattingen. Advies over de toe te passen methode is te krijgen bij gespecialiseerde arbo-adviesbureaus of bij arbodiensten. De uitkomst van de blootstellingsbeoordeling moet worden vergeleken met de grenswaarde voor die stof. Als de blootstelling na deze vergelijking hoger blijkt te zijn dan de grenswaarde, is er sprake van een onvoldoende beheerste situatie en moeten direct maatregelen worden genomen. Meer informatie kun je vinden op de website van het Arboportaal.

Verder moet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben om maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf mee uit te voeren. Er zijn bepaalde voorwaarden die hieraan gesteld worden. De Inspectie SZW is de toezichthoudende instantie voor arbeidsomstandigheden bij bedrijven. Zij voert regelmatig inspecties uit.

Arbocatalogus
De Arbocatalogus wordt gezien als een erkend, breed gedragen en door CBM, FNV en CNV zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Je kunt de arbocatalogus voor de interieurbouw en meubelindustrie inzien via www.arbocatalogus-meubelindustrie.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Reanne Creyghton
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht