WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wat als een werknemer het coronavirus heeft?

Als het vermoeden bestaat dat iemand het coronavirus heeft, laat hem of haar dan naar huis gaan en wacht het oordeel van de huisarts af. Er kan een vermoeden zijn als iemand koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) heeft.

LET OP: De privacywet AVG legt bedrijven beperkingen op met betrekking tot informatie over werknemers en het coronavirus. Tegelijkertijd zijn bedrijven verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving.

Wat mag niet?

  • Registreren wie van je werknemers besmet is, mag niet. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft. 
  • De werkgever mag andere medewerkers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn (dus met toestemming).
  • Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  • Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren.
  • Vragen over klachten als hoesten en koorts, zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs-)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

Dus wat mag wel?

  • Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
  • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waar. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
  • Je kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden) en anderhalve meter afstand houden.
  • In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.
  • Communiceer zo open mogelijk met elkaar maar vraag toestemming aan betrokken medewerker.

Als iemand met ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, gaat er een protocol in werking. De arts vraagt een test aan. Ondertussen wordt de verdachte patiënt in isolatie gehouden. Dat kan in thuisisolatie of door opname in het ziekenhuis. Dat is afhankelijk van de situatie. Als de test positief is, dus als de persoon besmet is, blijft de patiënt in isolatie. De GGD doet dan zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende twee weken hun gezondheid in de gaten houden. Als zij ziekteverschijnselen krijgen moeten zij dat aan de GGD melden en begint het verhaal van vooraf aan.

Het is dus niet zo dat iedereen van het bedrijf preventief thuis moet blijven.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij