WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Omzetgroei meubelindustrie en interieurbouw onder druk, investeringen stabiel

Koninklijke CBM presenteert de conjunctuurmonitor met de resultaten van de eerste helft van 2023 en de verwachtingen over de tweede helft van dit jaar. De omzet stond duidelijk onder druk. Sinds de eerste helft van 2022 zien steeds minder bedrijven hun omzet toenemen en neemt ook het percentage met een lagere omzet toe. Die trend zet zich ook door in de eerste helft van 2023. Daarnaast stond ook de investeringsbereidheid onder druk. Net als bij voorgaande metingen blijven respondenten negatief over het komend half jaar.

Bekijk hier de conjunctuurmonitor.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij