WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Een werkgever heeft altijd wel een keer te maken met opvolging, tijdelijke vervanging of uitbreiding van zijn personeelsbestand. Je hebt dan een vacature die vervuld moet worden. Daarbij is het belangrijk om op zoek te gaan naar gekwalificeerde en gemotiveerde mensen, die bij jou, je bedrijf en het team of afdeling passen. Maar hoe pak je dat aan?

Functiebeschrijving
Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat voor de vacature begint met een goede functiebeschrijving of functieprofiel. De functiebeschrijving is een opsomming van alles wat van iemand verwacht wordt in een bepaalde functie. Dus naast de inhoud van de functie geef je ook de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van de nieuwe werknemer aan.

Intern of extern werven
In sommige gevallen blijkt dat een functie intern kan worden ingevuld, al dan niet na het volgen van een opleiding of cursus. Wanneer er gezocht wordt naar jonge werknemers kan invulling ook plaatsvinden door het in dienst nemen van een BBL-leerling via een Samenwerkingsverband.

Vaak zal echter extern gezocht moeten worden en komt er meer bij kijken.

Advertentie
Een functiebeschrijving is de basis voor een goede vacaturetekst. Het opstellen hiervan kost tijd en moet een pakkende tekst in zich hebben om de werkzoekende zover te krijgen dat hij solliciteert.

Sollicitatiegesprekken
Na het plaatsen van de vacature zal de werving en selectie zich verder gaan toespitsen op het selecteren en uitnodigen van de kandidaten, het voeren van sollicitatiegesprekken, het maken van de keuze voor de meest geschikte kandidaat en het arbeidsvoorwaardengesprek.

Advies?
Wil je hulp bij het opstellen van een functiebeschrijving of vacaturetekst? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je ook ondersteunen in de sollicitatiegesprekken en de arbeidsvoorwaarden.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij