WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wat gebeurt er wanneer er onverhoopt een werknemer ziek wordt en dit langer dan een paar dagen of weken gaat duren? Als werkgever ben je verplicht om samen met de werknemer te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Schakel hiervoor de bedrijfsarts in. Naar aanleiding van de beoordeling van de bedrijfsarts en in overleg met de werknemer kunnen afspraken gemaakt worden, zodat de werknemer kan terugkeren naar zijn of haar werk.

Als werkgever ben je verplicht om de arbeidsongeschikte werknemer in eigen of aangepast eigen werk te laten re-integreren. Lukt dit niet dan moet naar ander passend werk binnen de onderneming gekeken worden. Blijkt dat ook niet mogelijk te zijn, dan moet onderzocht worden of re-integratie in ander passend werk buiten de onderneming mogelijk is. Een re-integratiebedrijf kan hierbij helpen.

Het kan voorkomen dat het ondanks alle inspanningen van werknemer en werkgever niet lukt om de werknemer in twee jaar helemaal terug in het arbeidsproces te krijgen. In dat geval zal de werknemer 3 maanden voordat de 2 jaar om zijn een WIA-uitkering bij het UWV moeten aanvragen.

Bij de beoordeling of de werknemer een uitkering op grond van de Wet WIA kan krijgen wordt ook bekeken of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen. Indien het UWV van mening is dat dit niet het geval is geweest kan zij een loonsanctie opleggen.Om dit te voorkomen is het raadzaam om de adviezen van de bedrijfsarts en het stappenplan van het UWV in acht te nemen.

Als er vragen zijn over de re-integratie van een werknemer neem dat contact op met CBM T 023 515 8842 of jur@cbm.nl.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij