WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Het is van belang voor je onderneming dat een werknemer goed functioneert. Hoe zorg je ervoor dat een werknemer goed functioneert, blijft functioneren of weer gaat functioneren? Het functioneringsgesprek  en een functieomschrijving spelen daar een cruciale rol in.

De basis voor het functioneringsgesprek is een heldere schriftelijke functieomschrijving, zodat iemand weet wat van hem verwacht wordt. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek.

Een functioneringsgesprek dient niet alleen om de huidige gang van zaken te bespreken. Het is vooral bedoeld om tot verbetering te komen. Als werkgever bespreek je met je werknemers naast de voorkomende problemen op het werk, de werkomstandigheden, de samenwerking met leidinggevende en collega’s en de privé-situatie ook de ambities en scholingsbehoeften.

Het doel is om knelpunten op te sporen en om oplossingen daarvoor te bedenken. Het gesprek dient zo niet alleen om het functioneren en de samenwerking te verbeteren, maar vooral om bedrijfsprocessen te optimaliseren en de motivatie van de werknemer te verbeteren.

Het wordt ook steeds belangrijker dat werknemers met het bedrijf en productietechnologieën meegroeien. Functioneringsgesprekken zijn uitermate geschikt om te kijken of werknemers bereid zijn zich te ontwikkelen en wat daarvoor nodig is.

Van het functioneringsgesprek moet het beoordelingsgesprek onderscheiden worden. Zoals als blijkt gaat het beoordelingsgesprek meer over het beoordelen van de prestaties door de leidinggevende. Tijdens dit gesprek worden de prestaties van de werknemer ten opzichte van de eerder (in een functioneringsgesprek) vastgestelde doelstellingen en vaardigheden beoordeeld. Het beoordelingsgesprek is vaak een vervolg op een functioneringsgesprek.

Beide gesprekken spelen een grote rol in de ontwikkeling van je bedrijf en de werknemer. De gesprekken moeten ook schriftelijk vastgelegd worden en opgenomen worden in het personeelsdossier. Is er niets opgenomen in het personeelsdossier dan wordt er vanuit gegaan dat iemand altijd goed heeft gefunctioneerd. Het is dan ook van belang dat de werknemer een kopie van het verslag ontvangt.

Om makkelijk inhoud te geven aan de gesprekken op een manier die bij je past heeft CBM een aantal modellen gemaakt, die de verslaglegging makkelijker maken.  Deze kun je bij ons opvragen.

Ook kunnen we je helpen bij de implementatie van de gesprekken.

Op te vragen modellen:

  • Gespreksmodel
  • Functioneringsgesprek
  • Beoordelingsgesprek
  • Waarschuwing disfunctioneren
  • Studiekostenbeding/- overeenkomst
  • Personeelsgids

Als je hier niet hebt gevonden wat je zocht, neem dan contact met ons op.

 

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij