WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Het einde van het dienstverband kan het gevolg zijn vele uiteenlopende redenen en kan al dan niet wenselijk, noodzakelijk of onvermijdbaar zijn. Soms vertrekt een goede werknemer en verdwijnt er veel kennis en ervaring. En soms moet iemand vertrekken, omdat zijn of haar gedrag een onhoudbare situatie veroorzaakt. De manier waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden is minder divers.

De wijze van beëindigen is met name afhankelijk van de initiatiefnemer: werkgever of werknemer.

Werknemer
Als het initiatief van de werknemer uitgaat dan zal dat veelal een opzegging zijn, omdat iemand een ander baan heeft gevonden en zal de beëindiging vrij eenvoudig zijn. De werknemer zegt schriftelijk op en na een opzegtermijn van meestal een 1 maand houdt het dienstverband op. Naast een opzegging door de werknemer kan er ook sprake zijn van natuurlijk verloop als gevolg van overlijden, arbeidsongeschiktheid, pensionering of vrijwillig vervroegde uittreding.

 Werkgever
Andere oorzaken voor een beëindiging kunnen zijn:

  • bedrijfseconomische noodzaak/reorganisatie
  • disfunctioneren
  • een verstoorde arbeidsrelatie
  • andere redenen als gevolg waarvan van werkgever of werknemer niet verwacht kan worden dat zij de arbeidsovereenkomst met elkaar laten voortduren.

Als een ontslag in zo’n geval onvermijdbaar lijkt dan doet zich de vraag voor hoe de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden. Afhankelijk van de aanwezigheid van een dossier, de ernst en de reden voor ontslag zal een afweging gemaakt worden voor een ontslag via het UWV, de rechter of via een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).

Als uiterste redmiddel kan een ontslag op staande voet ingezet worden.

Als ontslag noodzakelijk en/of onvermijdelijk is, kunnen wij helpen bij het realiseren van het ontslag. Wij kunnen bijvoorbeeld voor je onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst en kunnen deze ook voor je opstellen.

We adviseren om in een ongewenste situatie contact op te nemen met CBM. Ook als er al een vermoeden ontstaat dat er een ongewenste situatie zich zal kunnen voordoen.

 

 

 

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij