WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Als gevolg van de coronacrisis krijgen meer bedrijven te maken met gedwongen ontslagen of faillissement. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die staan te springen om goed opgeleid personeel met ervaring.

CBM ondersteunt daar graag bij en gaat vraag en aanbod van leden bij elkaar brengen.

Dienstverlening aan werkgevers bij werving van personeel
CBM helpt bedrijven hun personeelstekort te verminderen door boventallige werknemers op vacatures te wijzen bij collega-bedrijven in de regio.  Werknemers solliciteren hier zelf op. Zo worden goed opgeleide werknemers behouden voor de sector en gaat relevante kennis en ervaring niet verloren.
Het grote voordeel voor werkgevers is dat er bij deze kandidaten weinig geïnvesteerd hoeft te worden in opleiding.

Hoe werkt het?
De adviseurs duurzame inzetbaarheid van CBM (Schaven aan jouw toekomst) richten zich primair op het duurzaam inzetbaar behouden van bestaande werknemers in de ledenkring en de sector. Wij willen deze goed opgeleide werknemers duurzaam inzetbaar houden binnen onze ledenkring, en in tweede instantie de sector (zij gaan niet actief werven of nieuwe instroom bevorderen).

 1. Werkgevers laten via vacatures@cbm.nl weten of er boventallig personeel is of verwacht wordt.
 2. Werkgevers melden openstaande vacatures  via vacatures@cbm.nl. Zie ook het vacatureoverzicht.
 3. Beschikbare werknemers  krijgen een intake, loopbaangesprek en eventueel een assessment. Bij geschiktheid en geen belemmeringen door praktische zaken als reistijd etc., wordt de vacature(s) aan de werknemer voorgelegd. De werknemer solliciteert zelf. De adviseurs houden zich niet bezig met salaris en arbeidsvoorwaarden.
 4. Uiteraard krijgt de werknemer ondersteuning bij het sollicitatieproces, maar deze is zelf verantwoordelijk voor de verdere sollicitatie en loopbaan.
 5. Eventueel kunnen de adviseurs vooraf de werkgever informeren dat een werknemer gaat solliciteren (echter vanwege AVG, delen wij zonder toestemming geen privacygevoelige informatie).

Dienstverlening aan werkgevers bij boventallig personeel of ontslag
CBM kan ook ondersteunen bij ontslag. Dit kan hulp zijn op het juridische vlak, zoals het opstellen van een plan van aanpak bij een reorganisatie, bepalen van de ontslagvolgorde, onderhandelen over vaststellingsovereenkomsten en eigenlijk alles wat er bij ontslag komt kijken.

Hoe werkt het?

 1. In een gesprek wordt de exacte situatie van de organisatie geïnventariseerd (om hoeveel werknemers gaat het, is er sprake van gedwongen ontslag, per wanneer, voor welke periode etc.).
 2. Juridische ondersteuning: voorbereiding ontslag, plan van aanpak bij een reorganisatie, adviesaanvraag OR, communicatie personeel, bepalen van de ontslagvolgorde, onderhandelen over vaststellingsovereenkomsten, melding vakbonden, opstellen sociaal plan.
 3. Advisering: waar hou je rekening mee bij afscheid nemen van vaste werknemer(s) en de consequenties voor zowel werknemer als voor je bedrijf.
  Daarna volgt het voorbereiden van een slechtnieuwsgesprek*, welke reacties zijn mogelijk, welke afspraken wil je maken, wat bied je je werknemer aan, wat betekent het vertrek van de werknemer(s) voor de collega’s die blijven, voor de sfeer en cultuur in het bedrijf etc.

Door onze kennis en ervaring kunnen we werkgevers in elke fase rondom ontslag of reorganisatie ondersteunen, en ook voor werknemers een traject op maat maken. Bovendien beschikken we over een uitgebreid netwerk.

* De DI-adviseurs kunnen helpen slechtnieuwsgesprekken voor te bereiden. Het is heel belangrijk dat de boodschap goed landt bij de werknemer, ook in het belang van afspraken die eventueel daarna nog met elkaar gemaakt moeten worden. Als je tijdens het slechtnieuwsgesprek een begeleidingstraject naar nieuw werk kunt aanbieden, kun je de klap van het ontslag verzachten.

Algemene dienstverlening naar werknemers:

 1. In alle gevallen kunnen werknemers kosteloos gebruik maken van de ondersteuning van de Adviseurs duurzame inzetbaarheid.
 2. In geval van ontslag of boventalligheid is dat tot maximaal 3 maanden na beëindiging van het dienstverband.
 3. Ontwikkelings-/loopbaanadvies: het doel is het vergroten van inzicht in arbeidsmarktkansen en vergemakkelijken van de transitie naar werk binnen (en eventueel buiten) de sector. De adviseur gaat met de betreffende medewerker(s) in gesprek voor het bepalen van hun opleidingsniveau/competenties/talenten/ervaring en praktische informatie (zoals reisafstand, werktijden etc.). Met behulp van een assessment, zoals de DISC-persoonlijkheidstest, Talentscan of de competentiemeter voor de meubel- en interieurbouwbranche, kan een ontwikkeladvies geformuleerd worden en scholing geadviseerd worden ter verbetering van de arbeidsmarktpositie.
  Als werknemers bij voorkeur binnen de branche werkzaam blijven, wordt onder leden/werkgevers geïnventariseerd waar vacatures zijn. Vervolgens bespreken de adviseurs met de werknemer(s) de vacatures of mogelijkheden bij verschillende bedrijven. Indien gewenst kunnen de adviseurs contact opnemen bij deze bedrijven en de werknemer als kandidaat voorstellen. Dit is kosteloos. CBM treedt niet op als intermediair.
  Onderdeel van de ondersteuning van de heroriëntatie op de arbeidsmarkt brengt ook begeleiding bij het solliciteren met zich mee. Mensen kunnen geholpen worden bij het opstellen van een CV en/of het voorbereiden van een sollicitatiegesprek, etc.
 4. Scholing: als uit het ontwikkeladvies van de (loopbaan-)adviseurs een concreet scholingsadvies komt, die tot een betere positie op de arbeidsmarkt zal leiden en/of aansluit bij de ontwikkelwensen van de werknemer, dan kan de werknemer gebruik maken van subsidies in de sector om scholingsactiviteiten te ondernemen.

Scholingssubsidie

 • Aanvang cursus of opleiding vóór 30 juni 2021
 • Met uitzondering van ontslag i.v.m. bedrijfseconomische redenen: tot 3 maanden na beëindigingsdatum dienstverband in te zetten.
 • Maximum cursuskosten € 2.500,- als de cursus/opleiding het gevolg is van een loopbaanadvies/scholingsadvies/ontwikkelingsadvies (passend bij ervaring en ontwikkelwensen) van een DI-adviseur.
 • Zonder begeleiding van een DI-adviseur geldt: subsidie tot een maximum van €1000,-. Een cursus moet voor 31-7-2021 worden gestart en voor 31-12-2021 worden afgerond.
Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij