WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Deconomie gaat weer langzaam open, maar nog niet voor iedereen even snel. Daarom wordt de Tozo met 3 maanden verlengd tot 30 september 2021. Zo geven we zelfstandig ondernemers de ruimte die nodig is om zich te herpakken en verlenen we steun waar dat vanwege de maatregelen nog steeds nodig is.

Tozo 5 is er voor de zelfstandig ondernemer die:

 • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of
 • wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
 • aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer en waar kan Tozo 5 worden aangevraagd?

 • Tozo 5 is aan te vragen  vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
 • Tozo 5 is aan te vragen bij de woongemeente van de zelfstandig ondernemer.

Wat is goed om te weten over de Tozo 5?

 • De voorwaarden blijven ongewijzigd.
 • De kaders voor terugbetaling van de lening worden versoepeld:
  • Zelfstandig ondernemers hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te starten met terugbetalen. Er wordt geen rente opgebouwd tot die tijd.
  • Vanaf het moment dat zelfstandig ondernemers de lening ontvangen, hebben ze 5 jaar de tijd om alles terug te betalen.
 • De gemeente mag bij de Tozo 5 om meer informatie vragen:
  • Zodat waar nodig extra ondersteuning geboden kan worden.
  • Met als doel om zelfstandig ondernemers zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.

Welke aanvullende ondersteuning is er voor zelfstandig ondernemers? (Voorwaarden en meer informatie: op de website van de woongemeente.)

 • Gemeenten bieden hulp/ondersteuning bij de voorbereiding (heroriëntatie) op een nieuwe toekomst op de arbeidsmarkt.
 • Iedereen die door de corona-crisis aanzienlijk minder inkomen heeft en noodzakelijke kosten zoals huur/hypotheek niet kan betalen, komt mogelijk in aanmerking voor de TONK.
 • Ook de TVL en belastingmaatregelen zijn verlengd. Zelfstandig ondernemers komen hiervoor mogelijk in aanmerking.

Bekijk op krijgiktozo.nl of je in aanmerking komt voor de Tozo.

 

Veelgestelde vragen over Tozo 2

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen?
Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 31 augustus. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heeft u nog geen Tozo 1-uitkering? Dan kunt u na 1 juni Tozo 2 aanvragen bij uw woongemeente. Heeft u al wel een Tozo 1-uitkering, dan kunt u een verkorte aanvraag indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?
Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt u verlenging aanvragen in uw woongemeente. Gemeenten kunnen gebruikmaken van een verkort aanvraagformulier. U dient bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie over de Tozo 2-aanvraagprocedure.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?
De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli en augustus. Heeft u een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heeft u geen recht op een Tozo 2-uitkering.

Tozo 2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige Tozo. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden als ik Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvraag?

 1. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.
 2. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.
 3. Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in? Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn. Meer informatie over het bepalen van uw inkomen vindt u bij ‘Hoe en waar vraag ik de Tozo aan?‘.

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?
Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.
Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 ook heb ontvangen?
Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro.
U kunt geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 2 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?
Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

 

Veelgestelde vragen over Tozo 1

Vanaf wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Je kunt terecht bij je woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van je gemeente. Mocht je nog enige ontvangsten hebben, dan wordt je gevraagd om nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kun je met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

Welke hulp biedt de gemeente bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Ten eerste biedt de gemeente op basis van deze tijdelijke regeling voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van huishouden en inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Vooralsnog kun je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De gemeente moet na kunnen gaan of je recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar inschrijving bij de KvK en ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van je huishouden en kan dus vragen of je een partner hebt en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over de onderneming, bijv. in welke sector je werkt en of je personeelsleden hebt. Hiermee help je om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij je woongemeente.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Nee, je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht je nog geen jaar geleden gestart zijn met je bedrijf dan dien je in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Dat hangt af van de hoogte van je inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van je aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij