WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Het aanvragen van een ontslagvergunning bestaat uit verschillende stappen.

Het aanvragen van een ontslagvergunning kan via uwv.nl. Je hebt hiervoor E-herkenning niveau 3 nodig.

Hoe dien je de ontslagaanvraag in?
Als je een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, vul je de formulieren in op de site van UWV.

De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C. Voor een complete ontslagaanvraag vul je alle 3 de formulieren volledig in en stuur je alle gevraagde documenten direct mee. Je kunt alles uploaden via het werkgeversportaal. Pas als de complete aanvraag bij UWV binnen is, kunnen zij je aanvraag in behandeling nemen.

Bekijk deze digitale aanvraagformulieren voor een handleiding en meer informatie over de inhoud.

Voorlopige aanvraag
Wil je na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst? Dan dien je een voorlopige ontslagaanvraag en een verzoek om uitstel in.

Stuur in dat geval:

  • alleen het volledig ingevulde deel A van het formulier met de bijlage(n). Op dit formulier geef je aan dat je nog met de werknemer(s) wilt onderhandelen.
  • als bijlage: een lijst met daarop naam, adresgegevens en het Burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie je een ontslagvergunning aanvraagt.
  • een verzoek per brief om 14 dagen uitstel, als je later besluit om met uw werknemer(s) te gaan onderhandelen.

Behandeltermijn
De behandeling van de ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat UWV de complete aanvraag heeft ontvangen.
Deze termijn kan langer duren als de werknemer verweer voert tegen de aanvraag.

Beslissing en bezwaar
Je ontvangt per brief van UWV de beslissing op de ontslagaanvraag. Een afschrift hiervan wordt ook naar de werknemer(s) gestuurd. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar gemaakt worden bij UWV. Als je het niet eens met de beslissingkun je binnen 2 maanden na de beslissing een procedure starten bij de kantonrechter.
Als een werknemer een procedure wil starten bij de kantonrechter, dan moet hij/zij dat binnen 2 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst doen.

Ontslag van 20 medewerkers of meer
Wil je een ontslagaanvraag voor 20 of meer werknemers indienen? Dan is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing.
Je moet dan het volgende doen:

  • Je meldt bij UWV en de vakbonden dat je collectief ontslag gaat aanvragen voor je werknemers..
  • Je raadpleegt de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Dit houdt in dat je met elkaar overlegt over de plannen. Als de vakbond niet (op tijd) reageert op je uitnodiging, dan vervalt deze verplichting.
  • Je raadpleegt meestal ook de ondernemingsraad (OR).

Zie ook uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/ik-wil-ontslag-aanvragen/detail/collectief-ontslag/meld-collectief-ontslag

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij