WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wanneer je in deze coronacrisis moet overwegen om personeel te ontslaan, kan deeltijdontslag een oplossing zijn. Je hoeft geen afscheid te nemen van het personeel, maar je kunt toch veel loonkosten besparen. Op deze manier behoud je de kennis en ervaring binnen het bedrijf. Indien het weer beter gaat met bedrijf, kan altijd weer met hetzelfde personeel uitgebreid worden.

Wat is deeltijdontslag?
Deeltijdontslag houdt in dat de werknemer minder uren gaat werken en daarvoor ontvangt zij dan minder loon. De werknemer komt dus voor minder uren op de loonlijst te staan. Voor de verloren uren kan zij een WW-uitkering aanvragen bij UWV, mits het urenverlies minimaal 5 per week betreft.

Hoe te werk gaan?
Je kan de werknemer een vaststellingsovereenkomst aanbieden en verzoeken om minder uren te gaan werken met daarmee dus inlevering van een deel van het salaris. Vereist is wel dat de werknemer met dit voorstel akkoord gaat. Je zou bijvoorbeeld een terugkeergarantie in de vaststellingsovereenkomst kunnen opnemen.

Ook is het mogelijk om het aantal arbeidsuren tezamen met het loon (en eventuele daaraan gekoppelde arbeidsvoorwaarden) te wijzigen in de huidige arbeidsovereenkomst.

Verder kan bij UWV een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend. Wanneer je een ontslagvergunning hebt ontvangen, kan je daaropvolgend een nieuwe aangepaste arbeidsovereenkomst aanbieden. Op deze manier kan ook deeltijdontslag worden gerealiseerd.

Transitievergoeding vereist?
Ja, een transitievergoeding is aan de orde als er sprake is van tenminste 20% minder arbeidsuren en als de vermindering blijvend is. Dus bij een bedrijfseconomisch ontslag van minimaal 20% minder arbeidsuren, is sprake van een gedeeltelijke transitievergoeding. Dit wordt berekend naar evenredigheid van de omvang van beëindiging.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij