WORD LID BEL ONS MAIL ONS

In verband met de afgekondigde lockdown is het loket voor de NOW 3.0 per 15 december heropend. De overheid geeft je de tijd om tot en met 27 december 2020 alsnog een aanvraag te doen voor het tijdvak oktober tot en met december 2020.

Tevens kwam afgelopen week het kabinet met het nieuws dat het steun- en herstelpakket op bepaalde stukken wordt uitgebreid. De geplande versoberingen gaan in ieder geval niet door. Onder meer worden de NOW 3.0, de TVL en de belastingmaatregelen aangepast.

NOW 3.0
Het kabinet heeft besloten dat de subsidie in het eerste kwartaal van 2021 gelijk blijft aan het vierde kwartaal van 2020. Het wordt dus niet afgebouwd. Daarmee behoudt de werkgever nog recht op een vergoeding van maximaal 80% van de loonsom in plaats van 70%. Ook blijft de loonsomvrijstelling 10%. Als laatste blijft het percentage omzetverlies 20%. De verhoging naar 30% omzetverlies gaat dus niet door.

Verder is het nog afwachten of de percentages voor het derde tijdvak ook gewijzigd zullen worden.

TVL
Tevens is bekendgemaakt dat de TVL voorlopig nog niet wordt afgebouwd. De eerste belangrijke verandering is dat het een nieuw subsidiepercentage krijgt tussen de 50% en 70%. Dit percentage is afhankelijk van het omzetdervingspercentage. Deze verruiming geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Ten tweede blijft de verbreding van SBI-codes gelden tot en met het eerste kwartaal van 2021. Daardoor vallen bijvoorbeeld toeleveranciers nog steeds onder deze regeling.

Belastingmaatregelen
Verlenging van het uitstel of uitstel van betaling kunnen tot 1 april 2021 worden aangevraagd. Daarnaast zijn er nog een vijftal belastingmaatregelen die worden verlengd zoals het btw-nultarief op mondkapjes. Ook komen er nog twee nieuwe maatregelen bij. Zo geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en -testkits. Tevens komt er een regeling voor de horeca die de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten buiten de inkomsten- en vennootschapsbelasting houdt.

Voor verdere informatie over de uitbreiding van het steun- en herstelpakket verwijzen we je naar: rijksoverheid.nl

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij