WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Er is een akkoord bereikt over het derde steun- en herstelpakket dat loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Als onderdeel van het pakket worden de tegemoetkomingen zoals de NOW, Tozo en TVL in aangepaste vorm verlengd.

Daarnaast zijn er ook een aantal belastingmaatregelen aangepast en nieuwe regelingen in het leven geroepen. De voorwaarden zijn nog niet allemaal uitgewerkt. Hieronder tref je aan wat al wel bekend is.

Boete voor werkgevers die ontslagen werknemers niet helpen
Werkgevers die na 1 oktober een beroep doen op NOW 3.0, kunnen een korting van 5 procent over het ontvangen subsidiebedrag krijgen als zij ontslagen werknemers niet helpen bij het vinden van ander werk. Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen bij het UWV ontslag aanvragen voor werknemers, maar het UWV niet vragen hen te begeleiden bij het zoeken naar nieuw werk, krijgen deze boete. Lees meer

NOW
Per 1 oktober 2020 wordt de NOW verlengd met drie tijdvakken van drie maanden. Je kunt per tijdvak bepalen of je een aanvraag doet. Ook als je geen aanspraak hebt gemaakt op eerdere maatregelen, dan kan je de NOW 3 gewoon aanvragen. Per 16 november 2020 is aanvragen mogelijk voor de eerste periode oktober tot en met december 2020. De subsidievaststelling vindt pas plaats vanaf de zomer van 2021.

In het eerste tijdvlak blijft de minimale omzetdaling van 20% bestaan en is dus daarmee gelijk aan de NOW 2. Voor het tweede en derde vak geldt als norm een minimaal omzetverlies van 30%.

Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak afgebouwd. In het eerste tijdvak geldt een vergoedingspercentage van 90%, waarvan 10% wordt ingezet om ruimte te creëren voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Dit houdt in dat een vergoedingspercentage van 80% rechtsreeks naar de bedrijven gaat. In het tweede tijdvak geldt een percentage van 70% en in het derde vak 60%.

Nieuw is dat bedrijven vanaf het eerste tijdvak de ruimte krijgen om een gedeelte van de loonsom te laten dalen, zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidievaststelling. Het vrijstellingspercentage loopt op van 10% in het eerste tijdvak naar 15% in het tweede tijdvak, tot 20% in de derde tranche. De werkgever kan de loonsom laten dalen middels natuurlijk verloop, een loonoffer of ontslag.

In geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de NOW, wordt de korting op de subsidie geschrapt.

Verder zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer in het derde tijdvak maximaal één keer het dagloon worden in plaats van twee maal het dagloon.

Tozo
Vanaf 1 oktober 2020 wordt naast de bestaande partnertoets, een beperkte vermogenstoets ingevoerd. Om in aanmerking te komen mag je niet meer dan € 46.520,- aan direct beschikbare geldmiddelen hebben.

Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet zelfstandige ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Je kunt aanspraak maken op coaching, advies, bij -of omscholing en heroriëntatie. Deze extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten. Dit plan wordt nog nader uitgewerkt.

Per 1 juli 2021 eindigt de Tozo en is de reguliere Bijstand voor zelfstandigen weer van toepassing. Deze regeling kan ook bij de gemeente worden aangevraagd.

TVL
Per 1 oktober 2020 wordt de TVL met een looptijd van negen maanden verlengd en ingedeeld in drie periodes van drie maanden. Voor elke afzonderlijke periode moet een subsidieaanvraag worden ingediend bij RVO.

Nieuw is dat sprake moet zijn van € 4000 aan minimale vaste lasten in drie maanden, in plaats van vier maanden. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden.

Tot 1 januari 2021 geldt de voorwaarde van 30% omzetverlies. Per 1 januari 2021 wordt deze grens verhoogd naar 40% en voor de derde tranche geldt 45% omzetverlies. Het huidige percentage van 50% als vergoeding van de vaste kosten blijft wel in stand.

Belastingmaatregelen
Tot 1 oktober 2020 kunnen ondernemers belastinguitstel aanvragen. Dat betekent dat het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 afloopt.

Daarnaast komt er per 1 januari 2021 een betalingsregeling van 24 maanden om de opgebouwde belastingschuld af te lossen.

Verder wordt de verlaagde invorderingsrente van 0,1% tot en met 31 december 2021 verlengd.

Aanvullend sociaal pakket
Het kabinet maakt ruim 1 miljard vrij voor een aanvullend sociaal pakket. Dit pakket ziet op begeleiding bij nieuw werk, om- en bijscholing en het ondersteunen van kwetsbaren. Ook is het kabinet voornemens om mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden te helpen.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij