WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Als contracten door leveranciers of klanten vanwege het coronavirus niet kunnen worden nageleefd, zou er sprake kunnen zijn van een beroep op overmacht (Force Majeur).

In beginsel kan worden gesteld dat bij wanprestatie als gevolg van overmacht geen schadevergoeding hoeft te worden betaald. Of er in een specifiek geval sprake is van overmacht wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het specifieke geval. Het is daarom niet mogelijk om een algemene richtlijn te geven wanneer een beroep op overmacht wel of geen een kans van slagen heeft. Zo kan het voorkomen dat een bepaald product niet geleverd kan worden omdat ze uit een gebied moeten komen waar fabrieken stil liggen in verband met het coronavirus.

Een leverancier kan geen beroep op overmacht claimen als:

  • Het een product betreft dat bij een andere leverancier in Europa of elders op de wereld ook ingekocht/geproduceerd kan worden. Doorgaans zijn de de extra kosten ook voor rekening van de leverancier.
  • Een partij na de uitbraak van het virus een verplichting is aangegaan. In dat geval waren eventuele problemen wellicht wel voorspelbaar.

Een beroep op overmacht wordt vaak ook niet gehonoreerd indien nakoming van de overeenkomst nog mogelijk is. Zoals gezegd hangt dit dus sterk af van de omstandigheden van de specifieke situatie.

Advies CBM bij niet nagekomen betalingsverplichtingen afnemers
Van meerdere CBM-leden is inmiddels vernomen dat afnemers berichten dat zij de betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen in verband met het coronavirus. Er is uiteraard sprake van een uitzonderlijke situatie, waardoor extra gevraagde coulance aan debiteuren begrijpelijk is. Maar om nu al voor (on)bepaalde tijd betalingsverplichtingen op te schorten is echter wat te makkelijk en nog te vroeg. De aangekondigde overheidsmaatregelen moeten er toe bijdragen dat ondernemers aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Aan de precieze uitvoering van het pakket aan maatregelen wordt nu hard gewerkt.

Daarom is ons advies om nu bij een openstaand bedrag direct persoonlijk contact te zoeken met de afnemer en toch aan te dringen op alternatieve betalingsafspraken en zekerheden. Mocht de debiteur niet telefonisch bereikbaar zijn dan is het advies om een email te sturen dat je in contact wilt komen om de afwikkeling van de openstaande factuur te bespreken. Tenslotte zitten we allemaal in het zelfde schuitje, maar het is goed om de dingen met elkaar af te stemmen en hierover afspraken te maken.

Openstaande betalingen bij Duitse klant
CBM is door verschillende leden op de hoogte gesteld van het feit dat klanten in Duitsland nu minder of helemaal niet betalen of dat klanten de bestelde goederen weigeren te accepteren of willen terugsturen in deze coronacrisis.
Wij hebben onze intermediair Rechtsanwalt Strick verzocht wat de wet op dit moment voorschrijft in Duitsland en hoe te handelen bij achterstalligheid in de betalingen.
De artikelen ‘Verlenen van uitstel van betaling van een vordering in in Duitsland tijd‘ en ‘Duitsland openstaande vorderingen en incasso in coronatijden‘ gaan beide in op hoe te handelen.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij