WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Een mogelijkheid om mee te bewegen met de economische ontwikkelingen als gevolg van het Coronavirus is de ‘flexibele werkwekenregeling’, artikel 36 cao.

Deze regeling voorziet erin dat werknemers 80 uur op 12 maandbasis onder de overeengekomen arbeidsduur mogen werken. Deze uren kunnen later gecompenseerd worden in een periode, waarin overgewerkt moet worden zonder dat een overwerkvergoeding betaald hoeft te worden. Over de hele periode geldt het overeengekomen salaris en wordt enkel een overwerktoeslag betaald als meer-uren niet binnen 12 maanden gecompenseerd konden worden. Als minder-uren niet gecompenseerd worden dan blijft dat voor rekening van de werkgever, zonder dat er verlof afgeschreven mag worden.

Voorbeeld
Door late levertijden of uitstel van projecten wordt een rustige periode verwacht, maar naar verwachting leidt dat later in het jaar tot overwerk. Met instemming van, besluit de directie – met instemming van de OR, pvt of een meerderheid van het personeel, zie artikel 91 cao voor de voorwaarden van instemming – om het personeel minder te laten werken dan de 37,5 uur per week. Al het personeel gaat per week 5 uur minder werken tegen hetzelfde loon; de uren worden ‘opgespaard’. Als duidelijk wordt dat de situatie verbetert en het materiaal toch wordt geleverd en het werk weer op gang komt of het project doorgaat, dan kun de gespaarde ‘min-uren’ ingezet te worden om het werk af te krijgen zonder overwerkvergoeding te hoeven betalen.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij