WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Als de werknemer ziek is gelden de normale regels: de werknemer meldt zich ziek en zo nodig wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Omdat er besmetting kan plaatsvinden, willen sommige werknemers niet op het werk komen. Wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer in dit geval? 

Werknemer heeft Corona
Indien iemand de symptomen van het Corona virus vertoont, stuur diegene dan naar huis. Dat wil niet zeggen dat iemand ziek gemeld moet worden. Met lichte klachten zou iemand eventueel kunnen werken. Kijk dan of er maatregelen genomen kunnen worden om thuis te werken.

Als iemand ziek is geldt de gewone ziekmeldingsprocedure. De bedrijfs- en huisartsen zijn momenteel waarschijnlijk erg druk. Testen worden in principe niet uitgevoerd. En tenzij je hevige klachten vertoont zal een arts je niet oproepen of bezoeken.
In de regel is het aan de bedrijfsarts om contact te onderhouden met zieke werknemers. Onder deze bijzondere omstandigheden adviseren we zelf afspraken te maken over wanneer jullie contact hebben en wie contact opneemt.

Laat het collega’s weten als er iemand coronaklachten vertoont (i.v.m. AVG mag geen naam vermeld worden), zodat zij weten dat zij hun gezondheid nog beter in de gaten moeten houden. Het bedrijf hoeft dus niet gesloten te worden.

Vertoont iemand meer dan 24 uur geen klachten dan zou men genezen zijn en geen drager van het virus zijn. Andere mensen kunnen dan niet meer besmet worden. De werknemer kan dan ook weer aan het werk. Ga hier niet lichtzinnig mee om. Uitzieken is erg belangrijk.

Huisgenoot werknemer heeft Corona
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De strengere maatregelen tref je hier aan https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Vanaf heden geldt dat als iemand koorts krijgt naast een kuch, hoest en/of verkoudheid, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Als een werknemer zelf niet ziek is, maar samenwoont met iemand die deze klachten vertoont, dan moet hij/zij ook thuis blijven. Als werkgever moet je het loon gewoon doorbetalen en mag je geen verlofdagen afschrijven.

Omdat je wel het loon doorbetaalt, mag je uiteraard ook wat van de werknemer verwachten, zoals thuiswerken. Als een werknemer niet of nauwelijks thuis kan werken is het volgen van een gratis cursus op www.schavenaanjouwtoekomst.nl nu een uitgelezen kans.

Bij het uitzoeken van een cursus  kan een werknemer advies krijgen van de ‘Jouw Toekomst adviseur’ via 023 515 8880 of info@schavenaanjouwtoekomst.nl. Als iemand dat niet wil doen, dan moeten ze verlof opnemen.

Vrees voor besmetting
Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen reële vrees is of een redelijke onderbouwd vermoeden van besmetting is dan is de werknemer verplicht zijn werk te verrichten. Gebeurt dit niet dan kan er sprake zijn van werkweigering. In dat geval hoef je geen loon door te betalen.
Dit geldt ook als iemand niet naar een klus in Nederland of in het buitenland wilt gaan.

Angst alleen is onvoldoende om thuis te blijven. Blijft een werknemer toch thuis dan is er geen recht op loon. Maar probeer wel het gesprek aan te gaan en de angst weg te nemen.
De loonbetaling stopzetten kan pas nadat je de werknemer gewaarschuwd hebt dat dat het gevolg is van het wegblijven.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij