WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Als de werknemer ziek is gelden de normale regels: de werknemer meldt zich ziek en zo nodig wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Omdat er besmetting kan plaatsvinden, willen sommige werknemers niet op het werk komen. Wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer in dit geval?

In ons dossier ‘Verplichtingen werkgevers-werknemers’ is informatie te vinden over bijvoorbeeld ziekmelding, verlof, vakantie en ADV (arbeidsduurverkorting) in relatie tot de coronacrisis. Daarnaast staat alles over het doorbetalen van loon en (reiskosten-)vergoedingen op een rij.

Kom je als werkgever in extreme financiële nood in deze tijden van crisis, biedt de NOW-regeling geen uitkomst en wil je toch afzien van een arbeidsovereenkomst? Neem hiervoor contact op met jur@cbm.nl of 023-5158800.

 

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij