WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Als de werknemer ziek is gelden de normale regels: de werknemer meldt zich ziek en zo nodig wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Omdat er besmetting kan plaatsvinden, willen sommige werknemers niet op het werk komen. Wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer in dit geval?

In ons dossier ‘Verplichtingen werkgevers-werknemers’ is informatie te vinden over bijvoorbeeld ziekmelding, verlof, vakantie en ADV (arbeidsduurverkorting) in relatie tot de coronacrisis. Daarnaast staat alles over het doorbetalen van loon en (reiskosten-)vergoedingen op een rij.

Toezeggingen werkgever


Het kan zijn dat je als werkgever nog voor het uitbreken van de coronacrisis toezeggingen hebt gedaan aan (potentiële) werknemers waar je gezien de huidige omstandigheden liever op zou willen terugkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aangaan of het verlengen van een arbeidscontract. Is het mogelijk om dergelijke toezeggingen in te trekken?

Het antwoord op deze vraag hangt af van wat partijen over en weer hebben verklaard en op welke manier zij dit hebben verklaard. Een contract dienen partijen na te komen. Ook als dit mondeling is geweest. Met betrekking tot recent aangetrokken werknemers is de coronacrisis geen reden om een arbeidscontract te beëindigen al voordat deze is begonnen. Tijdens de proeftijd is het nog wel mogelijk om het arbeidscontract per direct te beëindigen.

Als een afspraak mondeling is gemaakt dan kan nog ter discussie staan of en welke afspraken er werkelijk gemaakt zijn.

Het staat je als werkgever vrij om een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat van rechtswege eindigt te verlengen of niet. Het kabinet wil ondanks het coronavirus stimuleren dat dergelijke contracten verlengd worden en het heeft om die reden het de zogeheten ‘NOW-regeling’ in het leven gebracht. Voor ondernemingen die een omzetverlies van tenminste 20% verwachten biedt de NOW-regeling een tegemoetkoming om dit omzetverlies te compenseren. Lees meer op cbm.nl/cao/personeel-organisatie/coronavirus-covid-19/coronavirus-werktijdverkorting/.

Kom je als werkgever in extreme financiële nood in deze tijden van crisis, biedt de NOW-regeling geen uitkomst en wil je toch afzien van een arbeidsovereenkomst? Neem hiervoor contact op met jur@cbm.nl of 023-5158800.

 

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij