WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De arbeidsovereenkomst is het document waarin voornamelijk de individuele afspraken tussen werkgever en werknemer worden opgenomen. Naast de individuele afspraken is het goed om in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar eventuele bedrijfsregelingen en naar van toepassing zijnde bepalingen uit de cao.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden is het van belang om een specifieke arbeidsovereenkomst te gebruiken. Voor leerling-werknemers (BBL) gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor andere werknemers. Daarom beschikt CBM over veel verschillende overeenkomsten, waaronder met name:

 • Arbeidsovereenkomst bepaalde/onbepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of ter vervanging van een werknemer
 • Arbeidsovereenkomst voor (leerling)werknemer (BBL)
 • Flexibele arbeidsovereenkomsten, zoals oproepovereenkomst/nuluren-contract, min/max-uren overeenkomst, flexibele jaarovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de basis van een arbeidsrelatie. Het is dan ook van belang om (buiten de persoonsgegevens) de volgende gegevens in de arbeidsovereenkomst te vermelden:

 • de functie en/of een functiebeschrijving;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het contract (tijdelijk of vast);
 • de arbeidsduur per dag, week of jaar;
 • de hoogte van het salaris;
 • de lengte van een proeftijd;
 • het aantal vakantiedagen en roostervrije dagen (ATV);
 • de duur van de opzegtermijn;
 • de pensioenregeling; (meubelpensioen.nl)
 • dat de CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven van toepassing is;
 • eventueel aanvullende bedingen.

Hulp bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of een model ontvangen? Bel 023- 5158842 of jur@cbm.nl.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij