WORD LID BEL ONS MAIL ONS

binnen de cao
De cao biedt een aantal mogelijkheden om flexibel met inzet van personeel om te gaan. Sommige mogelijkheden liggen redelijk voor de hand, zoals de inzet van overwerk of het aanpassen van de arbeidsduur per week. Er zijn echter meer mogelijkheden, zoals de flexibele werkwekenregeling, het aanmerken van roostervrije dagen als reservedagen of het afkopen van vrije dagen. Misschien biedt één van deze flexibiliseringsmogelijkheden soelaas in de bedrijfsvoering.

 • Arbeidsduur baseren op arbeidspatroon (art. 22, lid 1a)
 • Werkgever stelt roostervrije dagen vast (art. 22, lid 2a)
 • Atv-dag als reservedag (art. 22, lid 3)
 • Vakantie- en roostervrije dagen te koop (art. 22, lid 8)
 • Tijdelijke ‘afwijking’ uiterst handig (art. 22, lid 6a)
 • Werkweken van 4 x 9,5 uur (artikel 22 lid 5)
 • Verschoven dienst beter dan ploegendienst (art. 26, lid 2)
 • Grotere inzetbaarheid door scholing (art. 32, lid 6 en 7)
 • Inlenen via Samenwerkingsverband
 • Vierdaagse werkweek 55+ (art. 22, lid 7)
 • Gebruik maken van deeltijd-vroegpensioen
 • Overwerk met mate (art. 24)

Bijlage ‘Flexibel werken binnen de cao’

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij