WORD LID BEL ONS MAIL ONS

binnen de cao

De cao biedt een aantal mogelijkheden om flexibel met inzet van personeel om te gaan. Sommige mogelijkheden liggen redelijk voor de hand, zoals de inzet van overwerk of het aanpassen van de arbeidsduur per week. Andere mogelijkheden liggen misschien niet zo voor de hand en verdienen het daarom om nog eens onder de aandacht gebracht te worden, zoals de flexibele werkwekenregeling, het aanmerken van roostervrije dagen als reservedagen of het afkopen van vrije dagen. Misschien biedt een van deze flexibiliseringsmogelijkheden soelaas in uw bedrijf.

Welke flexibiliteit is er?

 • Arbeidsduur baseren op arbeidspatroon (art. 33.1)
 • Werkgever stelt roostervrije dagen vast (art. 34.1)
 • Atv-dag als reservedag (art. 34.8)
 • Vakantie- en roostervrije dagen te koop (art. 38.1)
 • Flexibele werkweken-regeling’ (art. 36)
 • Werkweken van 4 x 9,5 uur (artikel 35)
 • Verschoven dienst beter dan ploegendienst (art. 45)
 • Grotere inzetbaarheid door scholing (art. 77)
 • Inlenen via Samenwerkingsverband
 • Vierdaagse werkweek 55+ / 80-90-100- regeling (art. 37)
 • Profiteren van deeltijd-vroegpensioen
 • Overwerk met mate (art. 46)

Bijlage ‘Flexibel werken binnen de cao’

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij