WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werkgevers en werknemers in de meubelindustrie hebben in artikel 37 van de cao afspraken gemaakt over de zogenaamde 80-90-100 (58+)-regeling en de mogelijkheden voor een vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder.

55+
Als je als werknemer 55 jaar of ouder bent, mag je vier dagen werken in plaats van vijf. Wanneer je een werkweek van vier dagen van 9,5 uur hebt, dan mag je minder uren per dag werken. Dit moet wel passen binnen het rooster van het bedrijf. Je heb recht als werknemer op de mogelijkheid om dagen te kopen. Op die manier kan je 80% werken. Het loon kan meer dan 80% van het oorspronkelijke loon zijn. Over het loon dat je minder krijgt, bouw je geen pensioen op. Vanwege fiscale beperkingen kent men de compensatie van de pensioenopbouw pas bij 58 jaar toe.

58+
Per 1 januari 2021 kan je als werknemer vanaf 58 jaar dagen kopen om op een vierdaagse werkweek uit te komen. Deze ’58+ regeling’ geeft een compensatie voor gemiste pensioenopbouw van maximaal 20% van de totale premie die werkgever en werknemer betalen. Zo wordt het mogelijk om tot een zogenoemde 80/90/100-regeling te komen. 80% werken, 90% (of iets meer of iets minder) loon en 100% pensioenopbouw.

De aanvulling op je pensioenopbouw wordt dan uit een apart beschikbare reserve bij het pensioenfonds betaald. De aanvraag dien je jaarlijks via de werkgever in. Je kan dan bepalen hoeveel dagen je zou willen kopen. De dagen worden in overleg met de werkgever ingepland. Bijgaand een voorbeeldrooster.

Afhankelijk van de situatie in het bedrijf, wel of geen collectieve bedrijfssluiting in zomer en rond kerst en het aantal extra vrije dagen waar een werknemer volgens de cao recht op heeft, kan bepaald worden hoeveel dagen er gekocht moeten gaan worden. De meest gunstige situatie is vier dagen van acht uur werken omdat er dan minder dagen gekocht hoeven te worden..

Voorbeelden/rooster
Enkele voorbeeldberekeningen zijn ook bij dit bericht gevoegd. Hier is uitgegaan van een rooster voor 2021 met vakantiesluiting in de zomer en rond kerst. De vrijdag is als vaste vrije dag ingevuld. Dat kan afhankelijk van de situatie in het bedrijf ook een andere vaste of wisselende dag zijn.

In de weken waarin een feestdag valt, zijn drie werkdagen ingeroosterd. Er hoeven minder vrije dagen gekocht te worden als er in die weken vier werkdagen worden ingeroosterd. Wil een werknemer naast de ingeroosterde dagen ruimte over houden om nog een aantal vrije dagen op te nemen, dan is er ook ruimte binnen deze regeling gecreëerd. Dat kan gemakkelijk met de rekentool voor 2021 die ontwikkeld is.

Het is verstandig om samen met de werknemer tijdig te overleggen als deze gebruik wil gaan maken van deze regeling uit de cao. Dan kan er een rooster worden gemaakt, dat past bij de optimale bedrijfsvoering.

Mochten er vragen zijn mail dan naar zwetsloot@cbm.nl.

REKENTOOL 2022

VOORBEELD KALENDER 2022 

AANVRAAGFORMULIER 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij