WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werkgevers en werknemers in de meubelindustrie hebben in artikel 37 van de cao afspraken gemaakt over de zogenaamde 80-90-100-regeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om 20% minder te gaan werken voor werknemers van 58 jaar en ouder met behoud van pensioenopbouw.

Als je als werknemer 58 jaar of ouder bent, mag je 20% minder gaan werken. Bijvoorbeeld 4 in plaats van 5 dagen. Dit moet wel passen binnen het rooster van het bedrijf. Je hebt recht als werknemer op de mogelijkheid om dagen te kopen (onbetaald verlof). Op die manier kan je 80% werken. Het loon kan meer dan 80% van het oorspronkelijke loon zijn. Over het loon dat je minder krijgt, bouw je geen pensioen op.

Compensatie pensioenpremie 20%
Werknemers vanaf 58 jaar kunnen een compensatie krijgen voor de gemiste pensioenopbouw van maximaal 20% van de totale premie die werkgever en werknemer betalen. Zo wordt het mogelijk om tot een zogenoemde 80/90/100-regeling te komen. 80% werken, 90% (of iets meer of iets minder) loon en 100% pensioenopbouw.

De aanvulling op je pensioenopbouw wordt uit een apart beschikbare reserve bij het pensioenfonds betaald. De aanvraag dien je jaarlijks via de werkgever in. Je kan dan bepalen hoeveel dagen je zou willen kopen. De dagen worden in overleg met de werkgever ingepland. Onderaan vind je een voorbeeldkalender.

Afhankelijk van de situatie in het bedrijf, wel of geen collectieve bedrijfssluiting in zomer en rond Kerst en het aantal extra vrije dagen waar een werknemer volgens de cao recht op heeft, kan bepaald worden hoeveel dagen er gekocht moeten gaan worden. De meest gunstige situatie is vier dagen van acht uur werken omdat er dan minder dagen gekocht hoeven te worden.

Voorbeelden/rooster
Enkele voorbeeldberekeningen zijn ook bij dit bericht gevoegd. Hier is uitgegaan van een rooster met vakantiesluiting in de zomer en rond Kerst. De vrijdag is als vaste vrije dag ingevuld. Dat kan afhankelijk van de situatie in het bedrijf ook een andere vaste of wisselende dag zijn.

In de weken waarin een feestdag valt, zijn drie werkdagen ingeroosterd. Er hoeven minder vrije dagen gekocht te worden als er in die weken vier werkdagen worden ingeroosterd. Wil een werknemer naast de ingeroosterde dagen ruimte over houden om nog een aantal vrije dagen op te nemen, dan is er ook ruimte binnen deze regeling gecreëerd. Dat kan gemakkelijk met de onderstaande rekentool.

Het is verstandig om samen met de werknemer tijdig te overleggen als deze gebruik wil gaan maken van deze regeling uit de cao. Dan kan er een rooster worden gemaakt, dat past bij de optimale bedrijfsvoering.

Mochten er vragen zijn mail dan naar zwetsloot@cbm.nl.

Bekijk ook: meubelpensioen.nl/58-regeling

REKENTOOL 2023

VOORBEELD KALENDER 2023 

AANVRAAGFORMULIER 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij