WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werkgevers en werknemers in de meubelindustrie hebben een afspraak gemaakt over de verbetering van de 55+/57+ regeling. Het gaat om artikel 37 uit de cao. Belangrijkste verbetering is dat de aanvulling voor de pensioenopbouw wordt verhoogd van 8% naar maximaal 15% van de totale premie die werkgever en werknemer betalen.

55+
Als je als werknemer 55 jaar en ouder bent, mag je vier dagen werken in plaats van vijf. Wanneer je een werkweek van vier dagen van 9,5 uur hebt, dan mag je minder uren per dag werken. Dit moet wel passen binnen het rooster van het bedrijf. Je heb recht als werknemer op de mogelijkheid om dagen te kopen. Op die manier kan je 80% werken. Het loon kan meer dan 80% van het oorspronkelijke loon zijn. Over het loon dat je minder krijgt, bouw je geen pensioen op. Vanwege fiscale beperkingen kent men de compensatie van de pensioenopbouw pas bij 57 jaar toe.

57+
Je kan als werknemer vanaf deze leeftijd dagen kopen om op een vierdaagse werkweek uit te komen. Hierover geldt dat het pensioen opgebouwd wordt over het oorspronkelijke loon. Zo wordt het mogelijk om tot een zogenoemde 80-90-100 regeling te komen. 80% werken, 90% (of iets meer of iets minder) loon en 100% pensioenopbouw.

De aanvulling op je pensioenopbouw wordt dan uit een apart beschikbare reserve bij het pensioenfonds betaald. De aanvraag dien je jaarlijks via de werkgever in. Je kan dan bepalen hoeveel dagen je zou willen kopen. De dagen worden in overleg met de werkgever ingepland. Bijgaand een voorbeeldrooster.

Afhankelijk van de situatie in het bedrijf, wel of geen collectieve bedrijfssluiting in zomer en rond kerst en het aantal extra vrije dagen waar een werknemer volgens de cao recht op heeft, kan bepaald worden hoeveel dagen er gekocht moeten gaan worden. De meest gunstige situatie is vier dagen van acht uur werken omdat er dan minder dagen gekocht hoeven te worden..

Voorbeelden/rooster
Enkele voorbeeldberekeningen zijn ook bij dit bericht gevoegd. Hier is uitgegaan van een rooster voor 2019 met vakantiesluiting in de zomer en rond kerst. De vrijdag is als vaste vrije dag ingevuld. Dat kan afhankelijk van de situatie in het bedrijf ook een andere vaste of wisselende dag zijn.

In de weken waarin een feestdag valt, zijn drie werkdagen ingeroosterd. Er hoeven minder vrije dagen gekocht te worden als er in die weken vier werkdagen worden ingeroosterd. Wil een werknemer naast de ingeroosterde dagen ruimte over houden om nog een aantal vrije dagen op te nemen, dan is er ook ruimte binnen deze regeling gecreƫerd. Dat kan gemakkelijk met de rekentool die ontwikkeld is.

Het is verstandig om samen met de werknemer tijdig te overleggen als deze gebruik wil gaan maken van deze regeling uit de cao. Dan kan er een rooster worden gemaakt, dat past bij de optimale bedrijfsvoering.

Mochten er vragen zijn mail dan naar zwetsloot@cbm.nl.

Klik hier voor de rekentool.

Klik hier voor een voorbeeld van een vierdaagse kalender.

Klik hier voor het aanvraagformulier van de 57+ regeling.

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiƫn, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij