WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Als een werknemer in dienst komt, als de inhoud van een functie verandert en/of als er een nieuwe functie in uw bedrijf is, hoort de functie van een werknemer beschreven en ingedeeld te worden conform de in de cao bepaalde functiegroepen.

Hoe je de functies kunt beschrijven staat in het handboek ‘Functie-indeling’(pdf). 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij