WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Met ingang van 1 januari 2022 treedt een nieuw functie en loongebouw in werking.

Omdat het huidige (en oude) loongebouw niet langer aansloot bij de huidige tijd is de afspraak gemaakt het functie- en het loongebouw te updaten. Dit is in samenwerking met AWVN gedaan en op basis van de functiewaarderingsmethode ORBA.

Het nieuwe functie- en loongebouw is gebaseerd op de gegevens en feedback van ca. 50 leden die een goede afspiegeling zijn van de verschillende bedrijfsactiviteiten, -omvang en regionale spreiding.

De opdracht voor een nieuwe functie-/loongebouw was als volgt:

 • Uitbreiding van het functiegebouw met functiegroepen F en G.
 • Een loongebouw, dat aansluit bij de ervaring van mensen in plaats van leeftijd.
 • Met aandacht voor functiegroep A in verband met de hoogte van het wettelijke minimumloon en het optrekken van de onderkant van het loongebouw.

Hier vind je een overzicht van de standaardfuncties

Hier vind je de nieuwe loonschalen voor 2022 en 2023

Het nieuwe loongebouw biedt nog steeds de mogelijkheid om ten voordele van de werknemer van de cao af te wijken en in slechte economische tijden op het cao-loon aan te nemen. Het blijft immers een minimum-cao.

Indelen in functiegroep en treden
Vanaf 1 januari 2022 moeten werknemers ingedeeld worden in het nieuwe functie- en loongebouw.

Hoe doe je dat?
Eerst moeten werknemers en de functie, die zij verrichten, ingedeeld worden in functiegroep A tot en met G.  In welke trede de werknemer ingedeeld moet worden hangt af van het loon dat diegene verdient. Tot en met 20 jaar gelden er nog jeugdlonen.
De werknemer wordt ingedeeld in de trede die zo dicht mogelijk tegen het loon van de loonschaal van 1 januari 2022 zit en is daar minimaal aan gelijk.
Ontvangt iemand een loon dat boven de loonschalen ligt, dan hoeft er geen indeling in een trede van de cao plaats te vinden.

Overgangsbepaling 2022
Omdat werknemers van 20/21 jaar in het nieuwe loongebouw een minder grote stap in treden maken dan dat zij in het oude loongebouw hadden gekregen is er een 1-jarige overgangsregeling voor 2022.
Als de werknemer na inschaling in het nieuwe loongebouw ingedeeld wordt in trede 0 of 1, verhoogt de werkgever het loon op 1 januari 2022 met twee treden.

Voorbeelden

Indelen:

 • Robin is ingedeeld in functiegroep D en verdient op 31 december ‘21 € 2.450 bruto per maand. Robin wordt ingedeeld in trede 5 van functiegroep D. Volgens de loonschaal van 1 januari ’22 is dat € 2.512,49 bruto per maand.
 • Senna is Projectmanager en de functie wordt in functiegroep G ingedeeld. Senna verdient € 3.300 bruto per maand. Dit loon ligt boven de loonschalen. Er vindt geen indeling in een trede plaats.
 • Mart is werkvoorbereider conform functiegroep E en verdient € 2.900 bruto per maand. Eerst moet beoordeeld worden of de functie in functiegroep E ingedeeld kan blijven of in functiegroep G (of F) ingedeeld moet worden. Zie de referentiefunctie Werkvoorbereider.
  Indeling E: in dat geval verdient hij boven de cao loonschalen. Er vindt geen indeling in een trede plaats.
  Indeling in G: In dat geval wordt de functie ingedeeld in trede 5 van G en wordt het bruto maandloon € 2.985,86 met ingang van 1 januari 2022.

Overgangsbepaling:

 • Gian (21) is meubelmaker (functiegroep C) en krijgt op 31 december ’21 per maand € 2.021,- Volgens het nieuwe loongebouw wordt hij op basis van zijn loon in trede 1 van functiegroep C ingedeeld met een loon van € 2.067,47.
  Omdat hij in trede 1 is ingedeeld krijgt hij er gelijk 2 treden bij en verdient dan € 2.201,52
 • Hiltje is recent begonnen als verkoopmedewerker in functiegroep E en verdient € 2.100. Op 1 januari moet zij in trede 0 ingedeeld worden ( € 2.195,22). Omdat zij in trede 0 is ingedeeld krijgt zij er gelijk 2 treden bij en gaat € 2.340,27 verdienen.

Uitbreiding van het functiegebouw met functiegroepen F en G
Functiegroepen F en G zijn toegevoegd. De volgende functies zijn toegevoegd: (F) Medewerker Ver/Inkoop, Teamleider/Werkplaatschef en (G) Tekenaar, Werkvoorbereider, Calculator, Projectmanager, Manager.

De grootste verandering hierin is dat de functies Werkvoorbereider/Tekenaar/Calculator (conform de referentiefuncties, op te vragen via jur@cbm.nl ) voortaan onder G ingedeeld moeten worden in plaats van E.
De indeling van ‘Werkvoorbereider/Tekenaar/Calculator’ in G is afhankelijk van of de daadwerkelijke werkzaamheden voldoen aan de referentiefunctie. Het is nog steeds mogelijk dat een functie ‘werkvoorbereider’ genoemd wordt, maar niet hetzelfde is als in de referentiefunctie en daarom in E of F behoren. Voor vragen over een specifiek geval kun je contact met ons opnemen.

Uit het onderzoek naar de daadwerkelijke lonen blijkt dat het gros van de deelnemers de wvb/tekenaar/calculator reeds conform G en Boven E betaalt.

De functiegroepen kennen 4 tot en met 8 treden om uitdrukking te geven aan de periode, waarin men in beginsel de meeste kennis /ervaring opdoet om als vakvolwassen aangemerkt te kunnen worden.

Een loongebouw, dat aansluit bij de ervaring van mensen in plaats van leeftijd.
Het huidige en oude loongebouw gaf alleen blijk van een beloning op basis van leeftijd (tot 24 jaar). In het nieuwe functie-en loongebouw vindt beloning plaats op basis van beoordeling en ervaring vanaf 21 jaar. Tot en met 20 jaar vindt beloning nog wel plaats op basis van leeftijd. Vanaf 21 jaar ontvangen medewerkers een loon op basis van treden passend bij hun ervaring.
Verhoging in treden vindt in beginsel jaarlijks plaats bij voldoende functioneren. Bij een negatieve beoordeling kan van een verhoging in treden afgezien worden. Als er geen gesprekken volgens een beoordelingssysteem worden gevoerd, wordt ieder jaar op 1 januari het loon  met een trede verhoogd tot het maximum van de salarisschaal.

De functiegroepen kennen 4 tot en met 8 treden om uitdrukking te geven aan de periode, waarin men in beginsel de meeste kennis/ervaring opdoet om als vakvolwassen in de functie aangemerkt te kunnen worden.

Werkgevers worden gestimuleerd een beloningssysteem toe te passen voor de beloning boven de functiegroepen en treden van het functie- en loongebouw in de cao.

Met aandacht voor functiegroep A in verband met de hoogte van het wettelijke minimumloon en het optrekken onderkant loongebouw
Het aanvangssalaris in Functiegroep A zakte de afgelopen cao-loze periode onder het wettelijk minimumloon. Men mag niet onder het wettelijk minimumloon betalen. In vergelijking tot omliggende/concurrerende sectoren in techniek en industrie moest worden geconcludeerd dat de cao-lonen in het loongebouw met name in de aanvangssalarissen achter bleven.
Dit droeg niet bij aan de aantrekkelijkheid van de sector, de concurrentiepositie t.o.v. andere sectoren en het streven om mensen vanaf 21 jaar een volwaardig loon te bieden.
De aanvangssalarissen in de functiegroepen zijn dan ook verhoogd.

 

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij