WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Als een werknemer in dienst komt, als de inhoud van een functie verandert en/of als er een nieuwe functie in uw bedrijf is, hoort de functie van een werknemer beschreven en ingedeeld te worden conform de in de cao bepaalde functiegroepen. Hoe je de functies kunt beschrijven staat in het handboek ‘Functie-indeling’(pdf). 

Er zijn standaardfuncties beschreven. De functieprofielen hiervan zijn terug te vinden in pdf op onze website . Wil je de functieprofielen in Word ontvangen stuur dan een e-mail naar vakraadmeubel@cbm.nl.

Met deze standaardfuncties en de bijbehorende functieprofielen zouden alle functies binnen de sector en je bedrijf beschreven moeten kunnen worden. In de praktijk zijn er natuurlijk meer functies dan de standaardfuncties. Of ze worden anders genoemd. Maar het komt ook voor dat een bepaalde functie bij het ene bedrijf een andere functie-inhoud heeft dan bij het andere bedrijf. Beschrijving van die andere functies kan door aan te geven op welke manier de functie afwijkt van de standaardfuncties. 

Functiewaardering vindt plaats naar de functiegroepen A tot en met G. In welke functiegroep een functie ingedeeld moet worden staat in bijlage I van de cao.

Met ingang van 1 januari 2022 treedt een nieuw functie- en loongebouw in werking. Werknemers moeten conform het functiegebouw ingedeeld te worden in treden op basis van beloning. Beloning/loonsverhoging conform het loongebouw vindt voortaan plaats op basis van een beoordelingsstructuur of bij gebreke daaraan op grond van ervaring.

Heb je vragen over het beschrijven of indelen van functies, dan kun je contact opnemen met onze juridische afdeling, via E jur@cbm.nl of T 023 515 88 42.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij