WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM zet zich namens werkgevers in om een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten samen met de sociale partners. Hierdoor wordt concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan. CBM zorgt voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers in de interieurbouw en meubelindustrie.

Akkoord cao Meubelindustrie en Interieurbouw
Op 15 januari 2018 is er een akkoord bereikt. De huidige cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Hieronder vind je in het kort de gemaakte afspraken.

– Loonsverhoging:

  • Per 1 januari 2018 verhoging van de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen met € 35,- bruto per maand.
  • Per 1 april 2018 verhoging van de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen met 1%.
  • Per 1 januari 2019 verhoging van de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen met € 45,- bruto per maand.
  • Per 1 april 2019 verhoging van de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen verhoogd met 1%.

– Verruiming van het dagvenster met een uur. Het dagvenster is van 6:00 uur tot 22:00 uur en het nachtvenster 22:00 uur tot 6:00 uur.

– Verhoging van de leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te kunnen weigeren van 55 naar 57 jaar.

– Ter verbetering van het pensioen is afgesproken de franchise op termijn te verlagen naar de AOW-grens. De franchise wordt in 2018 met € 1.000,- verlaagd. In 2019 wordt de franchise nogmaals verlaagd met € 1.000, -.

– Werknemer ontvangt jaarlijks een bijdrage in de vakbondscontributie van € 60,- netto.

– Ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers ouder dan 55 jaar zal in een werkgroep bekeken worden of de 4-daagsewerkweekregeling verandering behoeft.

– Een werkgroep zal onderzoek doen naar de in de sector betaalde lonen in verband met het huidige loongebouw.

Bijlagen

De tekst van het cao-boekje vind je hier: CAO meubelindustrie 2018-2019
CBM-leden krijgen één exemplaar gratis toegezonden. Meerdere exemplaren kosten € 7,50/stuk.

Wil je een gedrukte versie van het cao-boekje ontvangen dan kost dat voor niet-leden € 24,20 incl. btw en incl. verzendkosten. Om te bestellen stuur een mail naar info@cbm.nl.

Transponeringstabel
Loonschalen per 1 januari 2019
Loonschalen per 1 april 2019
Loonschalen per 1 juli 2019

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij