WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Kansrijk opleiden in de Meubelindustrie en Interieurbouw

Meer jongeren moeten opgeleid worden in kansrijke beroepen. Dat was de kern van het advies van de Taskforce Doelmatigheid onder leiding van Lodewijk Asscher. Namens Koninklijke CBM heeft directeur Kees Hoogendijk gesproken met de commissie om het belang van onze brancheopleidingen en meubelvakschool HMC te behartigen.

De komende jaren is in de industrie grote vraag naar goed opgeleide medewerkers. Wij willen dat meer studenten kiezen voor opleidingen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld onze vakopleidingen voor de meubelindustrie en interieurbouw.

De maatregelen van de commissie moeten ervoor zorgen dat aankomende mbo-studenten eerder kiezen voor opleidingen met uitstekende baankansen en makkelijker kunnen switchen als ze verkeerd gekozen hebben. Dat kan alleen als scholieren betere voorlichting krijgen over arbeidsmarktkansen van mbo-opleidingen. Dat wordt dan ook een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

Verder gaan onderwijs en bedrijfsleven de sectorale en regionale arbeidsmarktvraag beter in kaart brengen, zodat studenten makkelijker kunnen kiezen voor kansrijke opleidingen. Bedrijfsleven en onderwijs, verenigd in de stichting SBB, hebben afgesproken de plannen uit het advies gezamenlijk op te pakken en te realiseren.

Bekijk het advies.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij