WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Onderwerpen, informatie over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, regels en voorschriften die tot doel hebben het werkklimaat te optimaliseren, die in een personeelshandboek opgenomen kunnen worden zijn:

 • dienstverband met een nieuwe medewerker

–           werving- & selectiegesprekken
–           exitgesprekken
–           opzegtermijn arbeidsovereenkomst

 • werktijd

–           te laat komen
–           overwerk

 • functiewaardering & -beloning
 • vergoedingen

–           reiskostenvergoeding

–           onkostenvergoeding

 • regelingen

–           bedrijfsspaar- & premiespaarregelingen
–           pensioenregeling
–           bedrijfsautoregeling
–           bonusregeling
–           PC-privéregeling

 • vakantie, verlof & feestdagen

–           dokters- en tandartsbezoeken

 • sociale verzekeringen

–           collectieve autoverzekering

 • functionerings- & beoordelingsgesprekken
 • studie & opleiding

–           vergoeding (tijd, geld)

 • ziekte

–           ziektemelding
–           betermelding
–           arbodienst

 • disciplinaire maatregelen
 • geheimhouding, werkzaamheden voor derden
 • concurrentiebeding
 • arbeidsomstandigheden

–           veiligheid
–           orde
–           netheid
–           brand- en ongevalmelding
–           werkkleding
–           veiligheidsschoenen
–           gehoorbescherming
–           inrichting werkruimtes
–           parkeren van auto’s, stallen van fietsen

 • overlegstructuren
 • Algemene diensten

–           telefoon
–           internet
–           e-mail
–           fax
–           kopieermachine

 • ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • publicatie en interne mededelingen
Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij