CBM zet zich namens de werkgevers in om een collectieve arbeidsovereenkomst met de bonden af te sluiten die recht doet aan de belangen van de leden en zorgen voor goede concurrerende arbeidsvoorwaarden. Na raadpleging van zijn leden en onderhandelingen met de bonden sluit CBM de cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven af.

Nadat de cao tot stand is gekomen wordt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd de tekst algemeen verbindend te verklaren. Dat betekent dat de cao van toepassing is op alle werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Hierdoor wordt concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan. CBM zorgt hierdoor voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers in de interieurbouw en meubelindustrie.

De huidige cao loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017. Je kunt het cao-boekje hier downloaden.

Tijdens de cao-onderhandelingen 2015/2016 heeft CBM met de vakbonden afgesproken de cao te moderniseren. Met behulp van Bureau Taal is de cao herschreven in begrijpelijker Nederlands. De nieuwe tekst kun je hier vinden. De tekst zal als uitgangspunt voor de nieuwe cao dienen. Aan deze tekst mogen geen rechten ontleend worden.

Vanwege de korte duur van de cao en omdat er alleen een afspraak gemaakt is op loon, hebben de sociale partners besloten dat er geen nieuw boekje gedrukt zal worden.

Afspraken voor 2017:
Het onderhandelingsresultaat houdt de afspraak in om de cao met 1 jaar te verlengen tot 31 december 2017, met een loonsverhoging van € 30,- per maand per 1 maart 2017 en een loonsverhoging van een 0,5% per 1 augustus 2017.

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Marjolein Hoogerwaard
Redactie Nieuwsbrief - Website - Ondersteuning Juristen
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht