WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

Nieuwkoop International/Bruut Design
Bagijnhof 41
4264 AZ VEEN
Directie: M. Nieuwkoop

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven aan Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Leendert Tamboer
Account management
  023 515 88 00
mail mij