Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

C&S Interieurs
Nieuwe Veldenweg 12A
5464 RC MARIAHEIDE
Directie: D. Schepens

Martin en Co
Vliegtuigstraat 12
1095 CL AMSTERDAM
Directie: C. Martin

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen te worden ingediend bij Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

 

Adviseurs

Marjolein Hoogerwaard
Redactie Nieuwsbrief - Website - Ondersteuning Juristen
mail mij