WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ben je op zoek naar leeftijdgenoten binnen de branche? En wil je graag van gedachten wisselen over je werkzaamheden, de producten, leveranciers of werkmethoden? Dan ben je bij Jong Management van CBM aan het goede adres!

Samen met andere jonge managers / eigenaren (<45 jaar) van bedrijven in de meubelindustrie & interieurbouw bezoek je regelmatig bedrijven en kun je van gedachten wisselen met collega’s. Dé plaats om te netwerken, ervaringen te delen en zaken te doen.

Activiteiten
Jaarlijks organiseert Jong Management (‘JM’) zeven activiteiten. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk te variëren met locaties. Hoewel de inhoud van deze activiteiten kan verschillen, komen de volgende onderdelen jaarlijks terug:

  • nieuwjaarsborrel;
  • netwerkdag;
  • netwerkcafé;
  • bedrijfsbezoeken;
  • ledenvergadering;
  • studiereis.

De meeste activiteiten zijn aan het eind van de werkdag en worden afgesloten met een borrel en diner. Het jaarprogramma wordt op de ledenvergadering gezamenlijk ingevuld door de leden. Uitnodigingen voor de activiteiten ontvangt ieder JM-lid 4-6 weken voor iedere activiteit.

Bestuur
JM wordt geleid door een bestuur, afkomstig uit de JM-ledenkring. Leden nemen zitting in het bestuur voor een periode van vijf jaar en zij bekleden de functies van voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Een leerzame periode waarin leden groeien van de functie algemeen bestuurslid naar voorzitter. De voorzitter heeft de taak om tijdens de activiteiten voor de groep te staan. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Holly Verschuren (Verschuren Interieurbouw);
  • Lars van Gruythuisen (Hubbers);
  • Peter Jager (Van Assem Interieurbouw).

Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris van CBM, te weten Quirijn van Rooij.

Lidmaatschap
Het Jong Management-lidmaatschap is bedoeld voor werknemers van bedrijven die lid zijn van CBM. Jong Management ontvangt van CBM jaarlijks een bijdrage om de activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast zijn de Jong Management-leden jaarlijks een contributie van € 200,- verschuldigd. Het Jong Management-jaar is gelijk aan het kalenderjaar. Word je halverwege het jaar lid dan wordt de contributie naar rato berekend. Opzeggingen dienen, conform het reglement, uiterlijk twee maanden vóór aanvang van het nieuwe JM-jaar door CBM ontvangen te zijn.

Interesse
Eerst kennismaken met Jong Management? Dat kan als je nog geen 45 jaar bent. Meld je aan voor eenmalig gratis proefbezoek (jm@cbm.nl) of vul direct het aanmeldformulier in.

Adviseurs

Quirijn van Rooij
Account Manager
  023 515 88 00
mail mij